Duyurular

 Referanslarımız
 
ECTS Nedir?

ECTS Nedir?

 

 Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS
(European Credit Transfer System - ECTS)

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) geliştirilmiştir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, akademik dönemler (yarıyıllar) kredilendirilmektedir. Uygulamada, bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilmektedir. Bir yılda 3 dönem uygulaması yapan yükseköğretim kurumlarında her bir dönem 20 kredi olarak değerlendirilmektedir. ECTS kredisi tam sayı olarak verilmekte, 1.83 gibi küsurlu sayılardan kaçınılmaktadır. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilmektedir.

ECTS Kredisi Nedir?

ECTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik kısım, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlaması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının göstergesidir.

ECTS'nin Özellikleri

ECTS’nin diğer öğrenci hareketliliği programlarından ayrılan en önemli özelliği, yurtdışında eğitim yapacak olan öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin kendi öğrencileriyle birlikte derslere devam etmelerini sağlamasıdır. Böylece öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılımına olanak tanınmaktadır.

Yükseköğretim kurumları, misafir öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir. Kurumlar, mevcut ders yapılarında ve değerlendirme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan derslerin ve sınavların tümünü misafir öğrenciler için de uygulamaktadır.

ECTS Kredisi Verilecek Dersler

Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne ECTS kredisi verilmelidir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da ECTS kredisi verilmelidir. ECTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla ECTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir.

ECTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile ECTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur. Dersin düzeyi, öğrenim görülecek kurumun hazırladığı Kılavuzda belirtilir. Kılavuzda ayrıca dersin içeriği, işlenme yöntemi, değerlendirme yöntemi (sınavlar ile ev ödevlerinin sayısı ve ağırlıkları) gibi konularda açıklayıcı bilgi bulunur.

ECTS'nin Öğrencilere Sunduğu Olanaklar

Yurtdışında yapılan eğitim sonucunda alınan kredilerin ve/veya derecelerin akademik olarak tanınmasına Öğrencilerin yurtdışında sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde, gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda programlarını tamamlayana kadar kalmalarına Ayrıca, dileyen öğrencilerin, üçüncü bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

ECTS'nin Kurumlara Sunduğu Olanaklar

Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Akademik tanınma konusunda akademisyenlere yardımcı olmaktadır. Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

ECTS Notlandırma Sistemi

Avrupa’da çok çeşitli değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların, kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, bir ECTS notlandırma sistemi geliştirilmiştir. Ancak bu notlandırma sisteminin ana amacı, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır ve ilgili eğitim kurumunun mevcut not sistemi yerine kullanılması zorunluluğu yoktur. Yükseköğretim kurumları, bu notlandırma sistemini kendi sistemleri içerisinde ne şekilde uygulayacaklarına kendileri karar vermektedir.

ECTS Notu

Bu Notu Alan Öğrencilerin Tahmini Yüzdesi

Tanım

A

10

Mükemmel

B

25

Çok İyi

C

30

İyi

D

25

Orta

E

10

Geçer

FX *

-

Başarısız

F *

-

Başarısız

* Başarısız öğrencilere “FX” veya “F” notu verilir. “FX” notu, başarısız olan ancak, biraz daha çalışmayla “E” notu alabilecek öğrencilere verilir. Böyle bir ayırım, başarılı olamayan bazı öğrencilerin daha sonra alacakları dersleri belirlemede yardımcı olmaktadır. Ancak, başarısız öğrenciler arasındaki farkı belirlemede güçlük çeken kurumlar, “FX” notunu hiç gündeme getirmeden sadece “F” notunu kullanmaktadır

ECTS notlandırma sisteminin ana amacı, öğrencinin performansı hakkında yükseköğretim kurumlarına ek bilgi vererek şeffaflığı ve kıyaslanabilirliği sağlamaktır. Kurum, öncelikle öğrencilerin almış olduğu notların dağılımını inceler. ECTS notlandırma sistemindeki 10-25-30-25-10 modelini elde edebilmek için, başarılı öğrenci toplamının ilk % 10’una, % 35’ine, % 65’ine ve % 90’ına girenlerin aldıkları notlara göre ECTS notlarının sınırları belirlenir.

ECTS Nasıl Uygulanır ? (ECTS Information Package)

Bu amaçla, ECTS’e katılan kurumların hazırladığı ve gerek kurum, gerekse ders programının yapısı ile derslerin içerikleri hakkında bilgi veren Kılavuz’dan (ECTS Information package) yararlanılır. ECTS’i uygulamak isteyen yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında verilen dersler hakkında detaylı bilgiler içeren ve her yıl güncelleştirilen bir kılavuz hazırlarlar. Bu kılavuzda ayrıca, kayıt-kabul işlemleri, beslenme ve barınma olanakları, akademik takvim gibi, ilgili eğitim kurumunu tanıtıcı genel bilgiler de bulunur. Bu kılavuz, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi dilinde ve Avrupa Topluluğu’nun kullandığı diğer dillerde hazırlanır.

Bilgi kılavuzu, ders içerikleri, derse kabul şartları, haftalık ders saatleri, derslerin türü, öğrenme ve öğretme metotları, sınavlar ve değerlendirme yöntemleri, ilgili kurumun notlandırma sistemi, dereceye yönelik derslerin yapısı dersler için tayin edilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredilerinin tamamı ile ilgili tanımları dersin verildiği bölümün tanıtımına yönelik genel bilgileri içerir.

Bölüm koordinatörleri, öğretim üyelerine hem ECTS hakkında, hem de bölümdeki derslere ECTS kredisi verilmesiyle ilgili bilgi verir. Bölüm koordinatörü ayrıca, bilgi paketinin bölüm ile ilgili kısmını hazırlar.

ECTS Etiketi (ECTS Label)

Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olup bütün lisans ve yüksek lisans programlarında ECTS'ni uygun şekilde hayata geçiren kurumlara verilen ECTS etiketidir. Öğrenci değişimi yapabilmek için ECTS Etiketi sahibi olmak şart değildir ama bu etikete sahip üniversitelerin AB Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarı daha yüksek olur. Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon'un resmi internet sitesinde yayınlanır.
 

     Hit : 2944


Makedonya Üniversiteleri | Makedonya Avrupa Üniversitesi Üsküp
İSTANBUL CAD. NO:21/ 7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Tel: 0 212 570 00 34 ( Pbx ) GSM : 0546 570 0034
- Fax: Makedonya Üniversiteleri | Makedonya Avrupa Üniversitesi Üsküp | Makedonya Üniversitesi
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.makedonyaegitim.org